П А С П О Р Т

територіальної   громади

Бачкуринської  сільської  ради

Монастирищенського району Черкаської області 

на  2015  рік

 

1. Населений  пункт с.Бачкурине   розташований  на  заході  Черкаської  області.

 

         2. Відстань  до  районного  центру

 

- шосейним  шляхом    5    км.

- залізницею  _______

          3. Територія

Всього   2484.3 га

в  т.ч. :   земель  державної  власності  680,64 га

земель  комунальної  власності   га

земель  приватної  власності  1803,66   га

 

Площа  земельних  пунктів   245,1 га

в т.ч.:  державна  власність 82,9  га

            комунальної  власності   га

            приватна  власність   162,2 га

 

4. Населення

 

        На

 01.01.2012 р.

       На

01.01.2013 р.

         На

01.01.2014 р.

        На

01.01.2015 р.

всього, чол.

 998

956

 9950

 933

дітей дошкільного віку

 

30

 

30

 

30

 

27

дітей шкільного віку

 

75

 

71

 

72

 

76

громадян пенсійного віку

 

370

 

346

 

370

 

346

працездатне населення

 

345

 

338

 

345

 

338

Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

216

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

216

 

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених  пунктів   1, в них   450 дворів, у тому числі :

         Населений пункт  с.Бачкурине , в ньому : *

 

На

01.01.2012 р

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

450

450

450

450

кількість населення

998

950

998

956

в  т.ч.: дітей дошкільного  віку

 

30

 

30

 

30

 

30

дітей шкільного віку

87

71

72

76

громадян

пенсійного віку

 

385

 

400

 

370

 

346

 

 

за  2012 рік

за  2013 рік

за 2014 рік

кількість померлих

 

13

 

20

 

22

кількість народжених

 

8

 

6

 

6

 

* заповнюється по кожному населеному  пункту  окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін.будинок  ради )

 

6. Місцева  рада  утворена  в  1984 р.

Відстань до найближчої Сарнівської  сільської   ради   4 км.

 

7. Кількість  виборців   743 чол.

8. Сільський   голова   Загородній Віктор Олексійович

 9. Секретар  ради  Грицай  Людмила  Михайлівна

 10. Склад  депутатів  ради

 11. Постійні  комісії  ради

 

№ пп.

 

     

 

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )

 

№ пп

   

 

13. Депутатами районної   ради, із числа територіальної громади,

обрано : (  один  )

             Шандра  Віктор  Володимирович

 

     14. Органи самоорганізації  населення

Всього органів самоорганізації  1, в них бере участь   38 чол.

У тому  числі :

1. Ветеранська  організація.

2. Охорона  громадського  порядку.

      15.    Корисні  копалини

 Запаси  суглинків.                          

 

      16. Структура  земельного  фонду

№ пп

       Територія Бачкуринської ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _______ по _______

 

Територія , всього

у  тому  числі :

2484.3

 

 

1

Сільськогосподарські угіддя

 

 

 

2

Рілля

1696.23

1307.18

289.00

 

ТОВ „Агровіт”

 

2007-2012

ФГ „Ладіс”

2010-2020

89.34

СФГ ”Аграрій”

закінчився

26.42

ФГ „Горизонт”

2007-2027

3

Ліса і інші лісовкриті площі

 

 

 

4

Забудовані  землі

32.08

 

 

5

Ставки, які знаходяться

 

 

 

 

- в межах  села:

5.70

Чайка В.І.

22.06.2011- 22.06.2036

 

-          за  межами  села:

0.76

Ганжала А.

21.01.2008-21.01.2038

 

1.80

Миколай І

04.06.2007-04.06.2020

0.60

Кунчій О.Д.

12.02.2007-12.02.2032

1.55

Шиндер А.О

12.02.2007-12.02.2032

10.68

Чайка І.С.

04.05.2004-04.05.2014

4.97

Регент М.Д.

14.05.2005-14.05.2030

0.94

Борейко В.О

15.02.2005-15.02.2030

1.90

АФ”Бачкурино”

закінчився

17. Бюджет   Бачкуринської  сільської ради

                                                                                                                       (тис.грн)

 

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.

556.7

578.3

724.4

861.8

доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

доходи спеціального фонду, в т.ч.

98.2

80.1

98.2

95.0

                       бюджет  розвитку

47.0

19.3

47.0

19.3

субвенція

 

 

 

5.6

дотація

293.0

269.6

293.0

269.6

видатки місцевого бюджету, в т.ч.

556.7

578.3

556.7

578.3

                    поточні

 

 

 

 

з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

                  капітальні

 

 

 

 

з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

із загального обсягу видатків на утримання :

 

 

 

 

 орган місцевого самоврядування

230.9

245.1

245.9

210.0

 освіта

241.7

243.9

243.6

250.0

 культура

75.2

79.6

79.6

   60.0

 охорона  здоров’я

----

-----

----

---

 житлово-комунальне      господарство

 

 

 

 

----

 інші

9.0

9.8

9.8

56.0

 

 

ПІДПРИЄМСТВА,

    що розташовані  на території  ради

 

18. Промислові  підприємства

 

На

01.01.2011 р.

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р

На

01.01.2014 р.

Всього, в т.ч.:

--

 

 

 

акціонерні товариства

--

 

 

 

кооперативна  власність

--

 

 

 

господарські  товариства

--

 

 

 

державна   власність

--

 

 

 

 

--

 

 

 

ТзОВ

--

 

 

 

приватні  підприємства

--

 

 

 

 

19. Основні  з них, види промислової продукції

 

20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва

 

 

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

Всього,

7

7

7

7

в тому числі :

 

 

 

 

акціонерні  товариства

 

 

 

 

кооперативна власність

 

 

 

 

державна  власність

 

 

 

 

ТОВ

3

3

3

2

фермерські господарства

3

3

3

3

приватні підприємства

1

2

2

2

 

   21. Основні  з них, напрямки спеціалізації

1. ТОВ  „Агровіт” -  рослинництво,  тваринництво.

2. СФГ  «Ладіс»  -   рослинництво.

3. СФГ   «Аграрій»- рослинництво.

4.  ФГ   «Горизонт» - рослинництво.

5. ТОВ  «Монастирище-Птахівник»-  молодняк  птиці.

6.  Сільська  комунальна  служба -  реалізація  цегли.

7. Олійня -  переробка  соняшника.

 

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади

 

№ пп

Назва

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Підприємства,  які  не  є  комунальною  власністю територіальної  громади.

№ пп.

Назва

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

1.

Сільська комунальна служба

1

45

1

48

1

52

 

24. Торгівля

 

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

магазинів, в т.ч. :

5

5

5

5

             продуктові

 

 

 

 

             промислові

 

 

 

 

             інші

5

5

5

5

            приватні

4

4

4

4

Ринків, в т.ч. :

 

 

 

 

            стаціонарні

 

 

 

 

            стихійні

 

 

 

 

           продовольчі

 

 

 

 

           промислові

 

 

 

 

Побутові підприємства

 

 

 

 

 

25. Підприємства обслуговування  населення

За типом діяльності

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

26. Послуги   зв’язку

 

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

Кількість телефонізованих населених пунктів

 

1

 

1

 

1

 

1

Абонентів

49

49

51

50

Радіоточок

148

200

148

2

 

27. Житлово-комунальне  господарство

Назва підприємства

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

На

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

28. Охорона  здоров’я

 

На  01.01.2015

з  них :

працівників

форма

 власності

 

кількість закладів

ліжок , відвідувань

медичні  заклади

1

 

2

 

в  т. ч.

 

 

 

 

- поліклінік

 

 

 

 

- лікарень

 

 

 

 

- амбулаторій

 

 

 

 

- диспансери

 

 

 

 

- ФП

1

 

2

 

- аптека

 

 

 

 

 

29.  Освіта

 

 

на  01.01.2015р.

 

кіль- кість

розрахункова к-сть місць

                   в  них :

Форма власності

вчителів, вихователів

учнів,

 дітей

вищі  навчальні заклади

 

 

 

 

 

школи , в т.ч. :

 

 

 

 

 

ЗОШ   І-ІІІ ст.

1

150

19

76

комунальна

ЗОШ  І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

ЗОШ  І ст.

 

 

 

 

 

шкіл - інтернатів

 

 

 

 

 

гімназій (колегіумів)

 

 

 

 

 

діючих дошкільних закладів

1

40

3

18

комунальна

приміщень недіючих

 

 

 

 

 

шкільних  закладів

 

 

 

 

 

дошкільних закладів

 

 

 

 

 

 

 

30. Заклади  культури

 

* Будинки   культури  - 1

* Театри - 0

* Бібліотеки  - 1

* Музеї -  1

 

 

  31. Спортивні  заклади  та споруди

Спортивний  майданчик  Бачкуринської  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

   32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

    Парк-пам’ятка  садово - паркового  мистецтва  „Сільський  парк”

                                         рік  заснування  -  1870

 

    33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції

стосовно  їх  вирішення.

 

           1.Приміщення  сільського  будинку  культури  побудоване  в  1967  році.  Потребує  капітального  ремонту. З  2006 року - поетапно  проводиться  ремонт.

ПРОПОЗИЦІЇ:

        Виділення  1.5 млн.  грн.  з державного  бюджету  для  капітального  ремонту  приміщення.

 

           2. Забезпечення  населення  питною  водою.

 ПРОПОЗИЦІЇ:

Необхідність побудови однієї  свердловини.

   ПРОПОЗИЦІЇ:

    Реалізація  програми   «Будуємо нову  Монастирищину».

 

 

Сільський  голова                             В.О. Загородній